Zen phone 2 bản 64ghi

Ban đầu chạy mượt, dùng được năm rưỡi rồi bây giờ bắt đầu sập nguồn khi pin về 50%, thỉnh thoảng bị như vậy, mặc dù chạy tốt nhưng buồn vì sập nguồn như vậy.

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác