CES 2017


CES 2017

- Thời gian: 00:00 05/01/2017

- Địa điểm:

Sự kiện Triển lãm điện tử tiêu dùng - CES (Consumer Electronics Show) năm nay sẽ được diễn ra tại Lasvegas (Mỹ) từ ngày 05 – 08/01/2017.