Tin tức 24h - Techz RSS http://wwww.techz.vn vi Mon, 24 Jun 2019 18:01:33 +0700 ICT Mon, 24 Jun 2019 18:01:33 +0700 ICT http://www.techz.vn info@techz.vn info@techz.vn <![CDATA[ Cách thay đổi dữ liệu exif về địa điểm hình chụp trên iPhone]]> https://www.techz.vn/thay-doi-thong-tin-du-lieu-dia-diem-hinh-chup-iphone-ylt75064.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2019/06/24/image-techz-1561370729.jpg Mon, 24 Jun 2019 17:05:00 +0700 GMT
(Techz.vn) Nếu muốn thay đổi dữ liệu địa điểm chụp bức hình trên iPhone, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.]]>