Chuyên đề công nghệ - Techz RSS http://wwww.techz.vn vi Thu, 20 Jun 2019 02:20:53 +0700 ICT Thu, 20 Jun 2019 02:20:53 +0700 ICT http://www.techz.vn info@techz.vn info@techz.vn <![CDATA[ Galaxy S10]]> https://www.techz.vn/topic/galaxys10-471.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2019/02/12/image-techz-1549947401.jpg Tue, 12 Feb 2019 11:57:30 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Samsung Galaxy Note9]]> https://www.techz.vn/topic/samsung-galaxy-note9-470.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/08/16/image-techz-1534431730.jpg Thu, 16 Aug 2018 22:02:23 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Samsung Galaxy S10]]> https://www.techz.vn/topic/samsung-galaxy-s10-469.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/06/21/image-techz-1529551888.jpg Thu, 21 Jun 2018 10:31:51 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ OnePlus 6]]> https://www.techz.vn/topic/oneplus-6-468.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/05/28/image-techz-1527479156.jpg Mon, 28 May 2018 10:46:28 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ iOS 12]]> https://www.techz.vn/topic/ios-12-467.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/04/23/image-techz-1524449067.jpg Mon, 23 Apr 2018 09:04:53 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ OPPO]]> https://www.techz.vn/topic/oppo-466.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/03/08/image-techz-1520493330.jpg Thu, 08 Mar 2018 14:15:53 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Vivo]]> https://www.techz.vn/topic/vivo-465.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/03/07/image-techz-1520395882.jpg Wed, 07 Mar 2018 11:11:47 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Xiaomi Redmi Note 5 Pro]]> https://www.techz.vn/topic/xiaomi-redmi-note-5-pro-464.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/02/23/image-techz-1519351872.jpg Fri, 23 Feb 2018 09:11:22 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Asanzo]]> https://www.techz.vn/topic/asanzo-463.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/01/25/image-techz-1516866274.jpg Thu, 25 Jan 2018 14:44:40 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Xiaomi Mi Max 3]]> https://www.techz.vn/topic/xiaomi-mi-max-3-462.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/01/19/image-techz-1516332150.jpg Fri, 19 Jan 2018 10:22:36 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ LG G7]]> https://www.techz.vn/topic/lg-g7-461.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/01/18/image-techz-1516246664.jpg Thu, 18 Jan 2018 10:37:52 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Samsung Galaxy A8]]> https://www.techz.vn/topic/samsung-galaxy-a8-460.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2018/01/05/image-techz-1515122007.jpg Fri, 05 Jan 2018 10:13:32 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Trạm BOT]]> https://www.techz.vn/topic/tram-bot-459.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/12/11/image-techz-1512982671.png Mon, 11 Dec 2017 15:58:00 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Yamaha Exciter]]> https://www.techz.vn/topic/yamaha-exciter-458.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/11/23/image-techz-1511403428.jpg Thu, 23 Nov 2017 09:17:14 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ OnePlus]]> https://www.techz.vn/topic/oneplus-457.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/11/22/image-techz-1511362990.jpg Wed, 22 Nov 2017 22:03:15 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Galaxy Note 9]]> https://www.techz.vn/topic/galaxy-note-9-456.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/11/13/image-techz-1510567287.jpg Mon, 13 Nov 2017 17:01:32 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Samsung Galaxy S9]]> https://www.techz.vn/topic/samsung-galaxy-s9-455.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/11/12/image-techz-1510487235.jpg Sun, 12 Nov 2017 18:47:22 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Kaspersky]]> https://www.techz.vn/topic/kaspersky-454.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/11/12/image-techz-1510487190.png Sun, 12 Nov 2017 18:46:41 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ Jack Ma]]> https://www.techz.vn/topic/jack-ma-453.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/11/10/image-techz-1510287359.jpg Fri, 10 Nov 2017 11:16:09 +0700 GMT
]]>
<![CDATA[ OPPO F5]]> https://www.techz.vn/topic/oppo-f5-452.html https://media.techz.vn/resize_x140x109/upload/2017/10/14/image-techz-1507984495.jpg Sat, 14 Oct 2017 19:37:40 +0700 GMT
]]>