Quyền admin

Các bạn cho mình hỏi máy tính của mình đã tắt admin rồi nhưng khi chạy chương trình nào đó nó cứ bắt cần sự cho phép của admin bây giờ mình đã tắt accounts admin muốn bật lại từ user thì phải làm sao?? giúp mình với!

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác