macbook

cho mình hỏi để khôi phục lại trạng thái ban đầu khi mua máy mac thì làm như thế nào

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác