lỗi không vào đc trò chơi trên meizu

máy e bị sao mà không vào được google chrome, và 1 vài ứng dụng, trò chơi. kích vào thì biểu tượng không nháy j cả. e đã đồg bộ. thử xem lại 3g wf, xoá đi cài lại nhưg vẫn k đc..nace chỉ júp vs ạ

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác