Lỗi của iPhone 4S sau khi nâng cấp lên iOS 8.3

Vì sao sau khi nâng cấp lên iOS 8.3 chiếc iPhone 4S của tôi lại không thể mở khóa được màn hình?

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác