iTunes không nhận ra iphone 6 plus của tôi ...

Iphone 6 plus của tôi sau khi Jailbreak , không sử dụng được ITunes nữa , ITunes không đọc được iphone của tôi , bây giờ tôi phải làm sao ? Cám ơn nhiều , xin giúp tôi với ...

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác