ZenFone 3

ZenFone 3 là tên dòng sản phẩm smartphone được ASUS giới thiệu trong năm 2016, nối tiếp sự thành công trước đó của 2 dòng sản phẩm ASUS ZenFone và ASUS ZenFone 2.