facetime bị ngược màn hình

m mới mua ip7 plus của fpt ,nhưng đôi khi gọi facetime bị ngược màn hình! đây có phải là do máy lỗi k?

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác