Chọn gì giữa Sony M4 aqua và LG G3 16G?

Mình đang phân vân giữa 2 dòng máy trên! thích cái đẹp của Sony nhưng lại gét cấu hình của M4 aqua! Anh chị nào đã sử dụng qua rồi tư vấn giúp mình với!

Thăm dò

Chọn gì giữa Sony M4 aqua và LG G3 16G?

  Sony M4 aqua

 LG G3

Biểu quyết Xem kết quả
 

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác