CAMERE iphone 5s với 6 plus cái nào tốt hơn

sao iphone 6plus e chụp hình thấy tối hơn 5s vậy ạ . có phải do to hơn nên ảnh không được nét cho lắm phải không ạ

tối thiểu 5 từ tiếng Việt có dấu không chứa thẻ HTML

Gửi bình luận


Câu hỏi khác