Thông cáo báo chí


Cách mạng mua sắm "Mưa Sale Băng" của Lazada chính thức diễn ra từ ngày 9/11 đến 11/11

Cách mạng mua sắm "Mưa Sale Băng" của Lazada chính thức diễn ra từ ngày 9/11 đến 11/11

(Techz.vn) Lazada khởi động chương trình khuyến mãi Cách mạng mua sắm lần thứ 6 mang chủ đề “Mưa sale băng” với mức giảm giá chấn động cho các ngày trọng điểm 9 -10 và 11.11, đặc biệt trong 3 ngày này, Lazada cũng áp dụng chính sách giao hàng miễn phí trên toàn quốc.