Thiết bị công nghệ


Bảo mật máy in nhằm bảo vệ mạng doanh nghiệp

Bảo mật máy in nhằm bảo vệ mạng doanh nghiệp

(Techz.vn) Khảo sát năm 2015 của Viện Ponemon(1) với 58 tổ chức cá nhân và chính phủ tại Hoa Kỳ tiết lộ chi phí khắc phục thiệt hại do tấn công mạng mỗi năm là 15 triệu USD, và trung bình, mỗi năm các tổ chức này phải mất 46 ngày giải quyết hậu quả của tấn công mạng, với chi phí trung bình mỗi ngày là 21.155 USD.